Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Heeft u een woningaanpassing nodig in uw woning zoals een deurautomaat voor uw binnendeur? U kunt wellicht een vergoeding krijgen via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning of de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Dit is afhankelijk van de aard en de zwaarte van de zorg die u nodig heeft.

Gemeenten mogen voor de ondersteuning die zij bieden een eigen bijdrage vragen. Bij het WMO-loket of het sociaal wijkteam van uw gemeente kunt navragen of u recht heeft op een vergoeding.

Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Heeft u een WLZ-indicatie en ontvangt u zorg thuis? Dan kunt u wellicht een vergoeding voor woningaanpassing krijgen. In 2015 en 2016 kunt u hiervoor bij uw gemeente terecht. Vanaf 2017 loopt dit via uw zorgkantoor.

Een vergoeding voor de Doormatic

Of u de Doormatic geheel of gedeeltelijk vergoed kan krijgen hangt af van de regelgeving binnen uw gemeente. Neem hierover dus contact op met uw gemeente.

Meer informatie over WMO kunt u hier vinden.

De Doormatic direct bestellen kan via onze shop.

Contact

WENQ
Thijmstraat 45
6531 CM Nijmegen
Nederland

T: +31 (0)24 355 39 05
E: info@draaideurautomatisering.nl
W: draaideurautomatisering.nl